2110

مشخصات تخت یکنفره کف متحرک آبنوس :
عرض: 120 m
عمق: 205 m
ارتفاع: 100 m
تخت یک نفره کف متحرک یک تخت بسیار زیبا و جذاب می باشد که هنگام سفارش میتوانید تخت یکنفره .کف متحرک آبنوس را انتخاب نمایید