2821

مشخصات تخت دونفره 160 کف متحرک مونیکا :
عرض: 170 cm
عمق: 230 cm
ارتفاع: 92 cm

1-کلیه تخت ها در سایز های 90-120-140-160 کف متحرک و 180 کف ثابت تولید میگردد