2910

مشخصات تخت یکنفره 90 دو کشو آیدا :
عرض: 97 cm
عمق: 215 cm
ارتفاع: 102 cm