2912

مشخصات تخت یکنفره 120 دو کشو آیدا :
عرض: 127 cm
عمق: 215 cm
ارتفاع: 102 cm