5805

مشخصات قاب آینه کوبو :
عرض: 60 cm
عمق: 2.5 cm
ارتفاع: 100 cm