5832

مشخصات تخت پارچه ای کوبو بدون پارچه کف ثابت 90 :
عرض: 110 cm
عمق: 220 cm
ارتفاع: 97 cm

قیمت محصولات بدون احتساب هزینه پارچه می باشد