5812

مشخصات تخت پارچه ای کوبو بدون پارچه کف ثابت 120 :
عرض: 140 cm
عمق: 220 cm
ارتفاع: 97 cm

قیمت محصولات بدون احتساب هزینه پارچه می باشد