8004 02121000 8004_1608494806
8004

مشخصات کمد دو درب ریلی 140 :
عرض: 140 cm
عمق: 60 cm
ارتفاع: 210 cm