212121

مشخصات سیدا یکنفره( تختخواب شو) :
عرض: 115 cm
عمق: 92 cm
ارتفاع: 82 cm

 

قیمت محصولات بدون احتساب هزینه پارچه می باشد