92304

مشخصات میز نهارخوری کنزا 4نفره (پولیش) :
عرض: 100 cm
عمق: 100 cm
ارتفاع: 80 cm