4402

مشخصات پاتختی سه کشو آمیتیس :
عرض: 205 cm
عمق: 40 cm
ارتفاع: 30 cm