4401

مشخصات پاتختی تک کشو آمیتیس :
عرض: 40 m
عمق: 205 m
ارتفاع: 30 m