4405

مشخصات قاب آینه آمیتیس :
عرض: 70 m
عمق: 16 m
ارتفاع: 70 m