4445_1674823945

مشخصات کمد لباس ریلی آمیتیس با آینه :
عرض: 127 cm
عمق: 62 cm
ارتفاع: 185 cm