4409_142317871

مشخصات میز تحریر آمیتیس طرح جدید :
عرض: 110 m
عمق: 60 m
ارتفاع: 135 m