4812

مشخصات تخت فوقانی نوجوان 180 تویینی :
عرض: 185 cm
عمق: 85 cm
ارتفاع: 120 cm

*ابعاد تشک 80*180 سانتی متر