1_920067824 005006 0050064 005006004
1_920067824

مشخصات میز تحریر جلو تخت یکنفره تاشو پایه معلق :
عرض: 90 cm
عمق: 110 cm
ارتفاع: 74 cm