03_227662517

مشخصات مبل لیزا (دو نفره) :
عرض: 140 cm
عمق: 80 cm
ارتفاع: 84 cm
قیمت محصولات بدون احتساب هزینه پارچه می باشد