g93_1tb

میزهای کارگروهی

میز گروهی ترکیبی از میزهای تکی و پارتیشنی می باشد. میزگروهی باید به گونه ای باشد که اعضا و کارکنان شرکت بتوانند به راحتی با یک دیگر تبادل نظر کنند. ميز گروهی كه در بعضی موارد كال سنتر نيز نامبرده می شود به دليل داشتن انعطاف در طراحی و نوع چيدمان بر اساس تعداد كاربران و محيط اداری موجود جزو پرطرفدارترین در رده محصولات اداری و مبلمان اداری می باشد.
خرید میز کارگروهی جزیره ای کارشناسی خرید میز کارگروهی کارمندی 2 خرید میز کارگروهی کارمندی 1 فروش میز کارگروهی جزیره ای کارشناسی فروش میز کارگروهی کارمندی 2 فروش میز کارگروهی کارمندی 1 قیمت میز کارگروهی جزیره ای کارشناسی قیمت میز کارگروهی کارمندی 2 قیمت میز کارگروهی کارمندی 1