2817

مشخصات تخت یکنفره 90 کف متحرک پارمیدا :
عرض: 100 cm
عمق: 210 cm
ارتفاع: 92 cm