2940

مشخصات کمد ریلی 100 یک درب آیدا :
عرض: 100 cm
عمق: 55 cm
ارتفاع: 195 cm