92282 whatsapp_image_2021-07-15_at_10_18_11_am whatsapp_image_2021-07-15_at_10_18_10_am
92282

مشخصات صندلی الیش :
عرض: 75 cm
عمق: 68 cm
ارتفاع: 100 cm

قیمت محصولات بدون احتساب هزینه پارچه می باشد