22411

مشخصات فنی تشک 

1- پارچه گرد بافت

2- لایه پلی استر انتی الرژیک 

3- اسفنج رول 

4- لایه ترمو باند 

5- اسفنج 2 سانتی متری 

6- اسفنج ریباند 14 سانتی متری  

7- ضخامت تشک 22 سانتی متر 

8- ضمانت 66 ماه

9-عرض: 90 cm

10- عمق: 200 cm

11- ارتفاع: 22 cm